Hava Kuvvetleri Yardımlaşma Derneği
 

Tarihçemiz

    1911 yılında dönemin Harbiye Bakanı Mahmut Şevket Paşa; havacılık konusuna verdiği önem neticesinde, Kurmay Yarbay Süreyya (İlmen) beyi havacılık teşkilatını kurmakla görevlendirmiş ve Türk Ordusunun ileride Hv.K.K.lığı olarak anılacak olan ilk resmi havacılık kuruluşu; Harbiye Bakanlığı Fen Kıtaları “ Havacılık Komisyonu “ adıyla aynı yıl faaliyete geçirilmiştir.


    1944 yılında müstakil bir kuvvet olarak teşkilatlanan Hv.K.K.lığı hızlı bir şekilde büyümüş, envanterine giren uçak sayısı ile orantılı personel sayısı da artmıştır. Yoğun uçuş ve eğitim faaliyetlerinin devam ettiği pervaneli uçaklardan jetlere geçişin henüz tamamlanmadığı bu dönemde çok sayıda personel şehit olmuş, bu sayısının çok ötesinde personel de çeşitli nedenlerle hayatlarını kaybetmiştir. Vefat eden personelin geride bıraktığı eş ve çocukları, 2’nci Dünya Savaşı sonrasında ülkemizin de içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeni ile büyük mağduriyetler yaşamıştır.


    Söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi açısından; Ankara/Opera bölgesinde bugünkü Türk Hava Kurumu Binasında Başbakanlığa bağlı olarak görev yapan Hava Müsteşarlığı (Hv.K.K.lığının o dönemki ismi) tarafından, personelden gönüllük esasına göre para toplanmaya başlanmış ve bu paralardan yapılan yardımlarla, şehit olan veya vefat eden personelin geride kalan dul ve yetimlerinin maddi açıdan sıkıntıları bir nebze olsun giderilmeye çalışılmıştır.

    Vefat eden personelin varislerine yardım yapılması maksadıyla sık sık para toplanması üzerine, hayatı savaşlarda geçmiş, 1’nci Dünya Savaşında yokluk ve esareti yaşamış, personelin ve ailelerin yaşadığı sıkıntıların bilincinde olan 2’nci Hv.K.K. Org.Muzaffer GÖKSENİN tarafından; Hava Kuvvetleri büyük bir ailedir prensibinden hareketle “Bir sandık kurularak her ay 1 lira toplanmasının ve yardımların sandıktan yapılmasının daha iyi olacağını” ifade etmesi üzerine Nisan 1951 tarihinde “ ÖLÜM YARDIM SANDIĞI “ kurulmuş ve ölümlerin ardından yardımlar bu doğrultuda yapılmaya başlanmıştır.


    1956 yılında dönemin Hv.K.K.Org.Fevzi UÇANER tarafından verilen “ Ölüm Yardım Sandığı, hükmü şahsiyet kazandırılması için derneğe dönüştürülsün“ direktifi üzerine Sandık, 1630 sayılı Dernekler Kanununa uyarlanıp HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ adını almıştır.


    Canları pahasına Hava gücünü geliştirmeye azmetmiş Hv.K.K.lığı personelinin dayanışmasının tezahürü olan Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği o tarihten, bu güne kadar her ne sebeple olursa olsun görevde iken hayatlarını kaybeden üye personelin yakınlarına destek olmuştur olmaya da devam etmektedir.


    Daha sonraları dernek, sadece acıların paylaşıldığı bir olgudan öte, uzun yıllar bu kuruma gönlü, fikri ve bedeni ile hizmet verdikten sonra emekli olan personele de yeni kuracağı hayatta destek olmak üzere 10 AĞUSTOS 1965 tarihinden itibaren emeklilik yardımı yapmaya başlamış, buna 26 NİSAN 2013 tarihinden itibaren de erken ayrılma yardımı eklenmiştir. Ayrıca önceleri Subay ve Astsubaylara yönelik olan derneğimiz, günümüzde sivil memur ve uzman erbaşları da kapsamına almıştır.


    Dernek; en son yayınlanan 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre yeniden düzenlen ve ANKARA Valiliğince 24.05.2013 tarihinde onaylanan 26 NİSAN 2013 tarihli Tüzük hükümlerine göre üyelerine hizmet vermektedir.