Hava Kuvvetleri Yardımlaşma Derneği
 

Emeklilik Yardımı

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olanlara, (yaş sınırı emeklisi/yaşa tabi istifa dahil) emekli onay tarihi esas alınarak yapılan yardımdır. (Emeklilik Yardımı ödemesi yapılanlar derneğe tekrar üye olamazlar.)

1. Emeklilik Yardımı ödemelerinde; “üyelik süresi (ay olarak) x son aidat tutarı” esas alınır.

2. Emekliye ayrıldığı halde birliğinden ilişiğini geç kesen üyeye, ilişiğini geç kesmesi nedeniyle farklı ödeme yapılmaz. Bu üyelere de emeklilik yardımı olarak, emekli onay tarihine göre tespit edilen tutar ödenir.

3. Onaya göre, yaş sınırı emeklisi olduğu veya yaşa tabi istifa ettiği anlaşılan üyeler; 2898 sayılı Yasaya göre emeklilik hizmet yılını doldurmuş fakat yaşını tamamlamadan Hv.K.K.lığından ayrılan üyelerdir.

4. Üyelik Süresi; üyenin, üyeliğe başlangıç tarihi ile Hv.K.K.lığından ayrılmasını gerektiren kararın onay tarihi arasındaki (aylık olarak) aidat ödediği süredir. Ödemeye esas hesaplamada, bu süre içinde üyenin ödediği aylık aidat miktarı esas alınır, onay tarihi itibariyle yatmamış aidatlar yardım hesabında dikkate alınmaz. Yardım hesabında üyenin varsa ödemediği aidat miktarları düşülerek hesap yapılır. (Ödenmemiş aidat miktarı en fazla 12 ay olabilir, hukuken geçerli mazeretler dışında toplam 12 ay ve üzeri ödenmemiş aidat olması üyelikten çıkarılma sebebi olup, bu üyeler arzu ederlerse üç yıl içinde borçlarını son aidat üzerinden ödeyerek derneğe tekrar üye olabilirler). Gün farkları dikkate alınmaz.

Ödemeler emeklilik onay yazısının derneğe ulaşmasından bir hafta sonra başlar.