Hava Kuvvetleri Yardımlaşma Derneği
 

Muhtaç Aile Yardımı

Vefat eden üyenin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş bağlanmamış olması koşuluyla dul ve yetimlerine; bekâr ise muhtaçlıklarını belgelemeleri koşulu ile anne ve babasına yapılan yardımdır. Bu yardım, üyenin varislerine ödenen vefat yardımına ilave olarak yapılan bir yardımdır.

1. Muhtaç ailelerden gelen yardım istemine ilişkin evrakları inceleyerek karar verme yetkisi yönetim kuruluna aittir.
2. Yetim kalan kız çocuklarının ve dul kalan eşin evlenmesi halinde yardım kesilir. Söz konusu kişiler boşanmaları halinde muhtaçlık durumlarını belgelendirmek koşulu ve Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden yardım alabilirler.
3. Yönetim Kurulunca yardım yapılmasına karar verilen ailelerin yardımları “Asgari ücretin net’i x 1.50” formülü üzerinden Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim aylarında peşin olarak 3’er aylık banka hesap numaralarına gönderilir.
4. Muhtaç aile yardımı asgari ücretin artması durumunda aradaki fark hesaplanarak ödeme yapılır. Muhtaçlık yardımının yapılması için istenilen belgeler:

-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
-Muhtaç olduğuna dair ikamet ettiği yerin mülki amirliğinden alınacak muhtaçlık belgesi,
-Öğrenim gören çocuğu varsa, öğrenim belgesi, (İkinci öğretim hariç)