Hava Kuvvetleri Yardımlaşma Derneği
 

Erken Ayrılma Yardımı

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmaksızın herhangi bir nedenle (istifa, resen emeklilik, sözleşme feshi, diğer kurumlara atanma gibi) Hava Kuvvetleri Komutanlığından ilişiğinin kesilmesi nedeniyle ayrılanlara yapılan ödemedir. Erken Ayrılma Yardımı ödemesi yapılanlar derneğe tekrar üye olamazlar.

1. Erken Ayrılma Yardımında “üyelik süresi (ay olarak) x ayrılma başvurusu yapılan yıldan önce ödenen son üç yılın aidat ortalaması” esas alınır.

2. Üyelik süresinin hesaplanmasında ve ödemelerde; Ödemeler onay yazısının derneğe ulaşmasından bir hafta sonra başlar.

3. Erken Ayrılma Yardımını hak eden üyelerden yalnızca Hava Kuvvetleri Komutanlığı kadrolarından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atananlar, arzu ettikleri takdirde üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla üyeliğe devam edebilirler.

Dernek üyeliğinden kendi istekleri ile istifa eden üyeler ise, Yönetim Kurulu Kararı ile dernek üyeliğinden çıkartılırlar ve aidatları derneğe gelir kaydedilir. Henüz görevdeyken veya daha sonra Hv.K.K.lığından ayrılsalar dahi kendilerine herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak bu üyeler, görevde olmak (Hv.K.lerinden ayrılmamış olmak) kaydıyla arzu ederlerse üç yıl içerisinde tekrar müracaat etmeleri ve eksik aidatlarını son aidat üzerinden ödemeleri durumunda sanki Dernekten hiç ayrılmamışlar gibi yeniden üyeliğine kabul edilebilirler.