Hava Kuvvetleri Yardımlaşma Derneği
 

Üye Vefat Yardımı

Üyenin vefatı halinde varislerine yapılan yardımdır. Vefat yardımı; üyenin vefat ettiğini gösteren belge (ölüm raporu veya birlik komutanlığından gönderilen vefat mesajı / yazısı) ile yakınları tarafından (mahkemeden veya noterden) alınan veraset ilamının derneğe ulaşmasını müteakip (veraset ilamında yazılı kişilere, belirlenen oranlarda) yapılır.

1. Üye; emeklilik müracaatında bulunmuş ancak emeklilik onayı çıkmadan vefat etmiş ise, varislerine üye vefat yardımı yapılır. Emekli onayı çıktıktan sonra vefat ederse vefat yardımı yapılmaz, varislerine üyenin hak ettiği emeklilik yardımı ödenir.

2. Veraset ilamının elde olmayan nedenlerle gecikeceği durumlarda, Yönetim Kurulunun kararıyla mağdur durumdaki varis/varislerine istekleri halinde ölüm yardımının % 25 (yüzde yirmi beş)’ine kadar avans kullandırılabilir.

3. Vefat eden üyenin; emeklilik yardımı, vefat yardımından fazla ise fazla olan tutar varislerine ödenir.

4. Üye vefat yardımında; “480 aylık üyelik süresi x son aidat tutarı x 1.75” esas alınarak ödeme yapılır.